HITRI KONTAKT

Gorenje Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06
info(at)gorenjevarovanje.si
E-POVPRAŠEVANJE

Video nadzor Na osnovi obiska in na podlagi ocene tveganja vam naši strokovnjaki izdelajo načrt

Video nadzorni sistemi so nadgradnja klasičnih sistemov varovanja - alarmnih sistemov. Alarmni sistem odžene vlomilca, video nadzor pa kasneje pomaga izslediti. Oprema video nadzora je dandanes cenovno dostopna širšemu krogu ljudi. Analogno tehnologijo, ki je bila razširjena pred leti, danes uspešno zamenjuje digitalna. Včasih so bili posnetki shranjeni na video kasetah, danes pa za arhiviranje uporabljamo veliko zmogljivejše digitalne snemalnike. Tudi klasične kamere danes počasi, a vztrajno, zamenjujejo mrežne – IP kamere.

Pri zahtevnih aplikacijah se poslužujemo zelo zmogljivih visokoresolucijskih dnevno-nočnih kamer. Pri postavitvi video nadzornega sistema moramo dosledno upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 ( Ur.l. RS, št. 94/2007), kjer so opredeljeni pogoji in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb v zvezi s postavitvijo in uporabo video nadzornih sistemov. (Smernice Informacijskega pooblaščenca za izvajanje video nadzora).

Najpomembnejše SMERNICE:

  • oseba javnega ali zasebnega sektorja mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o izvajanju video nadzora,
  • za uvedbo video nadzora v večstanovanjsko stavbo je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotni solastniški delež,
  • v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov te stavbe in skupni prostori,
  • prepovedano je sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov preko interne ali javne kabelske televizije, interneta ali drugega telekomunikacijskega sredstva,
  • prepovedano je snemati vhode v posamezna stanovanja,
  • izvajanje video nadzora znotraj delovnih prostorov se lahko izvaja le, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov, če tega ni možno doseči z milejšimi sredstvi,
  • zaposleni morajo biti pred pričetkom izvajanja video nadzora o tem pisno obveščeni.

ŽELITE VZPOSTAVITI VIDEO NADZORNI SISTEM?

Na osnovi predhodnega obiska in na podlagi ocene tveganja vam naši strokovnjaki izdelajo načrt sistema in pripravijo ponudbo za vgradnjo le-tega. Po zaključku montaže vam na vašo željo zagotovimo servisiranje in redno vzdrževanje sistema.

ŽE IMATE VZPOSTAVLJEN VIDEO NADZORNI SISTEM?

V primeru, da video nadzorni sistem že imate, vam omogočimo njegovo nadgradnjo, redno servisiranje in vzdrževanje. 

Za več informacij lahko pokličete: 03/ 899-2321, 03/ 899-2524

02_IMG_7315_pr