HITRI KONTAKT

Gorenje Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06
info(at)gorenjevarovanje.si
E-POVPRAŠEVANJE

Varovanje ljudi in premoženja Izvajamo v poslovnih objektih, sodiščih, javnih zavodih, šolah, proizvodnih in skladiščnih objektih...

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV, Ur.l. RS, št. 17/2011) opredeljuje VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA kot varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, ki so na varovanem območju, ter premičnega in nepremičnega premoženja z varnostniki in sistemi tehničnega varovanja. 

Varovano območje je prostor, objekt ali območje v lasti, najemu ali upravljanju naročnika storitve, ki je s pogodbo določeno z imetnikom licence.

Za izvedbo storitve varovanja ljudi in premoženja izpolnjujemo organizacijske in tehnične pogoje ter imamo ustrezno usposobljeno varnostno osebje:
- varnostni menedžer (oseba, ki je odgovorna za zakonitost, strokovnost in učinkovitost varovanja),
- varnostnik (oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti v skladu z zakonom),
- varnostnik telesni stražar - body guard (oseba, ki varuje življenje, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb),
- operater VNC (oseba, ki upravlja in izvaja stalni fizični nadzor nad vgrajenimi sistemi tehničnega varovanja, sistemi in napravami za varovanje ljudi in premoženja, območja ali varovane osebe in nadzor s telekomunikacijskimi potmi prenosa alarmnih signalov),
- varnostnik nadzornik (oseba, ki opravlja notranji nadzor - nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja).

VARNOSTNIKI INTERVENTI (varnostniki, ki izvajajo intervencije in prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk) ustrezno ukrepajo ob sprožitvi alarmnih signalov ali varnostnikovega klica na pomoč. 

Za več informacij lahko pokličete: 03/ 899-2122, 03/ 899-2524

IMG_7320