HITRI KONTAKT

Gorenje Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06
info(at)gorenjevarovanje.si
E-POVPRAŠEVANJE

Protivlomni sistemi Najučinkovitejša in najpogostejša oblika varovanja danes so alarmni sistemi

Sistemi tehničnega varovanja (ZZasV, Ur.l. RS, št. 17/2011) so posamezna ali funkcionalno povezana tehnična sredstva in mehanske naprave za varovanje, naprave za protivlomno in protiropno varovanje, kontrolo vstopa, izstopa ali gibanja, pregled oseb, prevoznih sredstev, tovora in prtljage, preprečevanje nasilnega vstopa, samodejno odkrivanje in javljanje nepooblaščene prisotnosti, prenos alarmnih sporočil ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (video in avdio nadzor, varnostni alarmi, senzorji in detektorji gibanja, sistemi za nadzor alarmov, kamer in senzorjev), električne, elektromagnetne, magnetne ali biometrične naprave za pristopno kontrolo ter drugi sistemi in naprave. Za sisteme tehničnega varovanja se štejejo tudi drugi sistemi, ki so neločljivo povezani s sistemi tehničnega varovanja in bi poseg v te sisteme pomenil poseg v sisteme tehničnega varovanja (varstvo pred požarom, javljanje eksplozivnih in drugih plinov, socialni alarmi, sistemi za detekcijsko merjenje eksplozivnih in strupenih snovi, plinov in par, varnostne blagajne, varnostna vrata, ključavnice, trezorji in sefi).

Najučinkovitejša in najpogostejša oblika varovanja danes so alarmni sistemi, ki so dobra dopolnitev mehanski zaščiti (vrata, ključavnice, zapahi, rešetke, ograje, varnostna stekla, idr.). 

tabela01
S takšno shemo lahko ponazorimo večino alarmnih sistemov. Od vrste objekta, stopnje varovanja ter od želje in potreb naročnikaje odvisno, koliko in katere elemente varovanja bomo vgradili.
tabela02
Enostaven primer razporeditve elementov alarmnega sistema v manjšem stanovanju.

SENZORJI

Najpogosteje uporabljeni senzorji so notranji infrardeči senzorji gibanja. So najprimernejši za varovanje notranjih prostorov. Z njimi enostavno in učinkovito zaznamo vstop v varovani prostor. Za manj zahtevne prostore ponudimo infrardeče senzorje gibanja enojne tehnologije. To so senzorji, ki jih vgrajujemo v večji del objektov. Pri zahtevnejših aplikacijah je zahtevana večja zanesljivost delovanja. V tem primeru priporočamo senzorje gibanja dvojne tehnologije - en senzor združuje dva elementa - infrardečega in mikrovalovnega. Poleg notranjih senzorjev gibanja za varovanje zunanjosti objektov uporabljamo zunanje infrardeče senzorje gibanja, ki so prilagojeni delovanju v zahtevnem okolju in so neobčutljivi na vremenske vplive. Infrardeči senzorji gibanja so lahko žični ali brezžični.

Senzorji loma stekla so namenjeni dodatnemu varovanju steklenih površin. Vgradimo jih neposredno na ali pred steklo. Požarni senzorji zaznavajo dim in/ali povišano temperaturo v prostoru. Magnetna stikala signalizirajo odpiranje oken in vrat. Izbira ustreznega magnetnega stikala je odvisna od načina vgradnje.

ALARMNA CENTRALA

Alarmna centrala - srce in možgani alarmnega sistema. Njena naloga je obdelava signalov, ki jih sprejema od senzorjev in tipkovnic, krmiljenje sirene in pošiljanje sporočil na določene lokacije. Od vrste objekta, stopnje varovanja ter od želja in potreb naročnika je odvisno, kakšno alarmno centralo bomo vgradili. Ker so posegi na alarmni napravi redki (samo ob servisiranju, preventivnem pregledu, ob zamenjavi akumulatorja), je lahko vgrajena na bolj skrita mesta. Za delovanje alarmne centrale potrebujemo napajanje 220 V in zagotovitev prenosa alarma (analogna telefonska linija, gsm prenos, internetni prenos).

TIPKOVNICA

Preko tipkovnice komuniciramo z alarmnim sistemom. Postavimo jo na dostopnejša mesta, največkrat na vhod. Potrebujemo jo za vnos gesel - kod za vklop, izklop in spremljanje stanja (spomin dogodkov). V alarmnem sistemu imamo lahko vgrajenih več tipkovnic.

SIRENA

Ob sproženem alarmu s svojim močnim zvokom in utripajočo lučjo opozarja okolico, da se v varovanem objektu nekaj dogaja. Vlomilec se v objektu, ki je opremljen s sireno, nikoli ne bo zadrževal dlje časa. V objekte vgrajujemo notranje sirene, okolico pa opozarjamo z zunanjimi sirenami, ki so vgrajene v zaščitena ohišja. Zunanje sirene imajo običajno vgrajen akumulator za neodvisno napajanje.

ŽELITE VGRADITI PROTIVLOMNI SISTEM?

Strokovnjaki tehničnega varovanja vas lahko obiščejo in vam strokovno svetujejo glede vgradnje protivlomnega sistema. Na podlagi ocene tveganja vam izdelamo načrt sistema, naše usposobljeno osebje pa ga strokovno vgradi. Na vašo željo vam protivlomni sistem tudi priklopimo na pogodbeni varnostno nadzorni center (PVNC), ki vam zagotavlja 24-urno varovanje objekta. Nudimo vam  tudi servisiranje in redno vzdrževanje protivlomnega sistema.

ŽE IMATE VGRAJEN PROTIVLOMNI SISTEM?

V primeru, da ste za varovanje že poskrbeli, vam nudimo svetovanje in nadgradnjo že vgrajenega protivlomnega sistema, njegovo servisiranje in redno vzdrževanje. Lahko ga priklopimo na PVNC, ki vam zagotavlja 24-urni nadzor.

Za več informacij lahko pokličete: 03/ 899-2321, 03/ 899-2524

alarmnisistemi