HITRI KONTAKT

Gorenje Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06
info(at)gorenjevarovanje.si
E-POVPRAŠEVANJE

Kakovost Visoki standardi, ki jih dosledno spoštujemo, izvajamo in nenehno nadgrajujemo

Osnovna načela kakovosti v našem področju dela so:

- Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja.
- Kupcem ponujamo kakovostne varnostne storitve.
- Zadovoljstvo kupcev spremljamo, pri čemer ostajamo fleksibilni in usmerjeni k nenehnemu izboljševanju.
- S kupci in uporabniki naših storitev negujemo odnose medsebojnega zaupanja in spoštovanja.
- Definirane procese vodimo ciljno in merimo njihovo uspešnost.
- Usposobljeni, motivirani in lojalni zaposleni so vir naše moči.
- Dobavitelji so naši partnerji, dobro sodelovanje z njimi je pomemben element za izboljšanje kakovosti.
- Zadovoljstvo uporabnikov skozi celotno obdobje uporabe sistemov tehničnega varovanja zagotavljamo z integralnim sistemom servisiranja.
- Z obvladovanjem varnosti zagotavljamo pogoje za doseganje ciljev kakovosti.

V družbi Gorenje, d.d. in Skupini Gorenje, kamor spada tudi Varovanje, smo  na področju korporativnega upravljanja uveljavili visoke standarde, ki jih dosledno spoštujemo, izvajamo in nenehno nadgrajujemo skladno z dobrimi praksami.

Naše poslanstvo je skrbeti za korektno, kakovostno in odgovorno izvajanje varnostnih storitev.

Označimo ga lahko s sloganom:

...DA BO VAŠ SPANEC MIREN IN PREMOŽENJE VARNO...

...WE PROTECT YOUR PROPERTY AND ASSURE YOU PEACEFUL SLEEP...

IMG_7294