HITRI KONTAKT

Gorenje Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06
info(at)gorenjevarovanje.si
E-POVPRAŠEVANJE

Fizično varovanje Varovanje ljudI, premoženja, pošiljk in oseb

Varovanje ljudi in premoženja se zagotavlja s kombinacijo varnostnih ukrepov s tehničnimi sredstvi in fizičnim varovanjem. 

Storitve fizičnega varovanja obsegajo paleto varnostnih nalog, od izvajanja obhodov, preko enostavnih del »intervencijske« službe do najbolj zahtevnih varnostno receptorskih služb. Storitev varovanja javnih zbiranj vsebuje izdelavo Ocene tveganja za posamezno javno zbiranje, na podlagi katere se izdela Načrt varovanja, po katerem sledi izvedba varovanja. 

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje ljudi in premoženja

 Varovanje javnih zbiranj

Varovanje javnih zbiranj

Varovanje pošiljk

Varovanje pošiljk

Varovanje oseb

Varovanje oseb