HITRI KONTAKT

Gorenje Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06
info(at)gorenjevarovanje.si
E-POVPRAŠEVANJE

Varovanje ljudi in premoženja.

Dejavnost Varovanja je določena s pridobljenimi licencami in pomeni dejavnost varovanja ljudi in premoženja, varovanje javnih zbiranj, varovanje prireditev v gostinskih lokalih, varovanje oseb, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Želim ponudbo varovanja
Vstopi v e-obrazec

Pomembnejši cilji in usmeritve

Zagotavljati zadovoljstvo odjemalcev.
Zagotavljati zadovoljstvo zaposlenih.
Konkurirati na lojalen način.
Zagotavljati uspešne poslovne odnose z odjemalci in dobavitelji.
Odgovorno ravnanje do zdravega in varnega dela.
Odgovorno ravnanje do okolja.
Spoštovanje zahtev zakonodaje in druge regulative.
Odgovorno sodelovanje v družbi kot celoti.

Kadrovska statistika

Kolektiv z visoko izobrazbeno strukturo, usposobljeno varnostno osebje z dodatnimi znanji in veščinami (bolničarji, reševanje iz dvigal, znanje tujih jezikov, delo s tajnimi podatki, idr.).

Kontaktne informacije

logo

Gorenje d.d., Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06